Aktualno

Ustanovljena Zveza sadjarskih društev Slovenije
Sadjarska društva so na ustanovnem občnem zboru dne 15.5.2015 ustanovila Zvezo sadjarskih društev Slovenije. Na izrednem občnem zboru Zveze sadjarskih društev Slovenije, ki je potekal v ponedeljek, 1. junija 2015 v veliki dvorani čebelarskega centra Čebelarske zveze Slovenije na Brdu pri Lukovici, se je potrdila sprememba Statuta Zveze potrebna za registracijo na Upravni enoti. V nadaljevanju so posamezna društva predstavila svoja videnja problematike v sadjarstvu. V razpravi je bilo ugotovljeno, da bomo med seboj povezani v zvezo lažje in bolje delovali.

Predstavitev starih sadnih sort v Kamniku in Ljubljani

Letošnjo jesen smo sadjarji Sadjarsko vrtnarskega društvo Tunjice v centru mesta Kamnik kar dvakrat predstavili stare sadne sorte, v Ljubljani pa kar trikrat.

Prvič smo v Kamniku predstavili razstavo starih sort v septembru v okviru Dneva narodnih noš, drugič pa v okviru prireditve Pozdrav jeseni, ki je bila konec oktobra.

V Ljubljani pa smo se uspešno predstavili na Tržnici BTC kar trikrat z razstavo starih sadnih sort, prikazom stiskanja sadja, cepljenjem in tradicionalnimi jedmi iz sadja. S tržnico BTC se pogovarjajo o dolgoročnejšem sodelovanju.

O nas

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Kontakt: Valentin Zabavnik
valentin.zabavnik@gmail.com
031 497 263
ICRO –
Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.si
Občina Kamnik
Kontakt: Barbara Strajnar
barbara.strajnar@kamnik.si
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kranjska gora
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju