KOLEKCIJSKI NASAD

Naš novi sadovnjak, ki smo mu nadeli ime "Muzej starih sadnih sort na Prevali," je plod dolgoletnega prizadevanja članov Sadjarsko vrtnarskega društva Tunjice, da se zasebno zbirko starih sadnih sort gospoda Ladislava Dobrovoljca, ki je v svoji zbirki zbral preko 300 starih sort jablan prenese z njegovega vrta v ustrezno velik kolekcijski nasad.

V letu 2010 je župnišče v Tunjicah dalo Sadjarsko-vrtnarskemu društvu Tunjice v najem za 30 let star opuščen sadovnjak. Gre za nekdanji »župnijski sadovnjak«, kjer je v letih 1912 – 1938 tunjiški župnik Jakob Razboršek učil otroke kako se pravilno cepi, sadike sadnega drevja pa je zastonj dajal kmetom, da so z njimi zasadili travnate bregove. Zato je tudi simbolno nekdanji »župnijski sadovnjak« več kot primeren za naš novi »Sadovnjak na Prevali« kot ga na kratko imenujemo.

V letu 2014 smo člani Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice prenovili opuščeni sadovnjak, kar je vključevalo predvsem pripravo in ograditev zemljišča. V letu 2015 je sledila zasaditev, cepljenje in obrezovanje dreves. Pred vhodom v sadovnjak smo postavili veliko tablo s pregledno shemo sadnega drevja v kolekcijskem nasadu, sadno drevje pa deloma opremili s preprostimi tablicami z osnovnimi podatki o posamezni sadni sorti in QR kodo s katero se lahko preko mobilnega telefona direktno dostopa do informacij v Katalogu starih sadnih sort na Internetu.

V prihodnjih letih nameravamo kolekcijski nasad, ki sedaj obsega cca 130 sadnih sort, prostorsko razširiti in dopolniti z drugimi sortami, ob samem nasadu pa načrtujemo tudi izgradnjo skupne - vaške sušilnice sadja ter druge pomožne prostore, ki bodo omogočili lažje delo v sadovnjaku, kakor tudi omogočili izvedbo različnih izobraževalnih, turističnih in drugih dejavnosti.

Shema sadnega drevja v kolekcijskem nasadu

Več o izgradnji kolekcijskega nasada si lahko preberete na sledeči povezavi: http://www.kamnik.si/novice/Sadjarski-center-v-Tunjicah-namenjen-izobrazevanju-in-razvoju-avtohtonih-vrst-sadja-31-03-2015

Priprava terena za novi nasad

Vzgoja sadik

O nas

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Kontakt: Valentin Zabavnik
valentin.zabavnik@gmail.com
031 497 263
ICRO –
Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.si
Občina Kamnik
Kontakt: Barbara Strajnar
barbara.strajnar@kamnik.si
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kranjska gora
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju