Delo po osnovnih šolah

Organizirane so sadjarske urice po OŠ

Na osnovnih šolah smo skupaj z učitelji različnih krožkov oblikovali sadjarske urice. Valentin Zabavnik je skupaj z drugimi člani društva izpeljal obiske na šolah in izvedel delavnice z otroci –teoretični in praktični prikaz sadjarskih tehnik in drugih sadjarskih veščin. Sadjarske urice v okviru projekta se odvijajo od marca 2015 do jeseni in se bodo nadaljevale tudi spomladi v novem šolskem letu po uradnem zaključku projekta.
Več o tem si lahko prebereta na spodnji povezavi:
http://www.ossmartno‐tuhinj.si/sadni‐mozaik‐2/

Postavitev sadovnjakov ob šolah

Pri petih šolah smo uredili sadovnjake. Zasadil se je nov šolski sadovnjak na 4 šolah, na eni smo uredil star sadovnjak. Zasadilo se je 25 novih dreves na šibkih podlagah – na posamezni šoli samo toliko, kolikor je bilo prostora, preostala drevesa pa se je zato dalo na tiste šole, ki so imele več razpoložljivega prostora. Sadili smo drevje, ki dozori v času šole zato, da sadje vključijo v svoje aktivnosti. Sadike smo kupili, saj ni bilo dovolj časa, za lastno vzgojo. Ker na trgu teh sadik ni veliko, je tudi izbor šibkejši. V prihodnosti bomo na ta drevesa docepili druge sorte. Vsako drevo v šolskih sadovnjakih smo opremili s tablico z napisom vrste ter QR kodo, s katero je vsaka sorta direktno povezana z informacijami s spletnega kataloga vrst preko mobilnega telefona. Prav tako pa je tudi vsak šolski sadovnjak opremljen s tablo z označeno pozicijo in vrsto sadnih dreves v sadovnjaku.
Več o tem si lahko prebereta na spodnji povezavi:
http://www.kamnik.si/novice/Novi-sadovnjaki-na-Osnovni-soli-Smartno-v-Tuhinju-in-njenih-podruznicah-09-04-2015

Kviz »Mladi sadjar«

Tekmovanje v znanju iz sadjarstva je bilo izvedeno ob koncu projekta v oktobru in novembru po posameznih šolah, kjer so tekmovale skupine otrok na posameznih osnovnih šolah med seboj. Tekmovalo je skupaj 23 skupinic na štirih šolah. Povprečen rezultat je bil nekaj pod 50% pravilnih odgovorov, kar je super glede na tematiko, o kateri še odrasli malo vemo. Najboljši sta bili dve skupinici s skoraj 90% pravilnih odgovorov, najslabša pa je bila skupina z nekaj manj kot 30% pravilnih odgovorov.

O nas

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Kontakt: Valentin Zabavnik
valentin.zabavnik@gmail.com
031 497 263
ICRO –
Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.si
Občina Kamnik
Kontakt: Barbara Strajnar
barbara.strajnar@kamnik.si
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kranjska gora
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju