Predavanja

V okviru projekta smo februarja in marca izvedli štiri predavanja namenjena splošni javnosti. Agronom dr. Jan Bizjak nam je nazorno predstavil ZAKAJ (SPET) UŽIVATI LOKALNO, DOMAČE SADJE? Mateja Reš iz Gorij pri Bledu je predstavila raznovrstno predelavo sadja in kopico uporabnih receptov s predavanjem PREDELAVA SADJA. Ljubiteljski sadjar Slavko Turšič iz Borovnice, nas je s predavanjem uvedel v BIODINAMIČNO IN PERMAKULTURNO SADJARSTVO, kjer je predstavil svoj sadjarski koledarček za leto 2015. Kemik in čebelarski mojster Sašo Mikuš, pa je imel zanimivo predavanje z naslovom KRANJSKA SIVKA, TIHA POMOČNICA UMNEGA SADJARJA.

Sašo Mikuš: KRANJSKA SIVKA, TIHA POMOČNICA UMNEGA SADJARJA
Mateja Reš: PREDELAVA SADJA
Slavko Turšič: Sadjarski koledarček za leto 2015
Jan Bizjak: ZAKAJ (SPET) UŽIVATI LOKALNO, DOMAČE SADJE?

O nas

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Kontakt: Valentin Zabavnik
valentin.zabavnik@gmail.com
031 497 263
ICRO –
Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.si
Občina Kamnik
Kontakt: Barbara Strajnar
barbara.strajnar@kamnik.si
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kranjska gora
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju