Projekti

Tunjiško gričevje je bilo pred nacionalizacijo sadovnjakov po II. svetovni vojni pomembno sadjarsko središče Gorenjske, od koder so dobavljali sadje celo na Dunaj in kasneje v Beograd. Tako pomemben razvoj je bil mogoč zato, ker so na tem območju delovali številni posamezniki, ki danes veljajo za utemeljitelje slovenskega sadjarstva. Kljub takšni tradiciji je sadjarstvo na tem območju zamrlo, številni travniški sadovnjaki pa se zaraščajo in propadajo.

S tem problemom se je pred desetletjem in pol začelo ukvarjati Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice, ki je bilo ustanovljeno leta 1998 z namenom, da ohrani stare sorte sadja. V sadjarstvu so videli priložnost, predvsem pa so sprevideli neverjetno bogastvo sadnih sort, ki so še ohranjene na tem prostoru. Zato so različne sadne sorte začeli sistematično zbirati v svojih zasebnih vrtovih in se o sadjarstvu dodatno izobraževati. Srce tega je gospod Ladislav Dobrovoljc, ki je v svoji zbirki zbral preko 300 starih sort jablan, ki jih društvo deloma tudi s pomočjo mednarodnega projekta Dynalp nature – Ohranjanje travniških sadovnjakov, ki ga vodi Občina Kamnik, postopoma seli v primerno urejen kolekcijski nasad. Društvo je v letu 2010 uspelo pridobiti v dolgoročni najem 1,4 ha velik opuščen sadovnjak, ki je primerno velik za preselitev takšne zbirke.

Trenutna gospodarska kriza je povzročila, da so ljudje ponovno začeli bolj intenzivno delati na kmetijah. Tunjice imajo bogato sadjarsko tradicijo in v veliki meri ohranjene travniške sadovnjake. Tunjice imajo glede na lego, nadmorsko višino in podnebje zelo dobre pogoje za sadjarstvo. Društvo želi nadaljevati tradicijo sadjarstva v Tunjicah in spodbuditi domačine, da v tej panogi prepoznajo nove izzive in priložnosti. Posebno pozornost pa posvečajo tudi vzgoji najmlajših v povezavi s šolami, kar razvijajo tudi s pomočjo projekta SADNI MOZAIK.

Glede na tradicijo sadjarstva na tem območju, zlasti pa upoštevajoč globalni trend povečanega zanimanja za ekološko pridelana živila in avtohtone, stare sorte sadja, je moč prepoznati tržno nišo in priložnost za ponovno oživitev nekoč zelo razvitega sadjarstva ter ponovni zagon gospodarskega razvoja območja.

Sadni mozaik

Namen projekta SADNI MOZAIK je dolgoročno spodbuditi razvoj ekološkega sadjarstva, ki predstavlja tržno nišo z ekološko pridelanim sadjem in izdelki iz sadja v povezavi z razvojem ekološkega in izletniškega turizma.

DYNALP nature

V okviru projekta, ki je namenjen oživljanju in spodbujanju gojenja starih sadnih sort, smo uredili nasad starih sadnih sort s 130 drevesi, ki smo ga poimenovali Muzej starih sadnih sort na Prevali.

O nas

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Kontakt: Valentin Zabavnik
valentin.zabavnik@gmail.com
031 497 263
ICRO –
Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.si
Občina Kamnik
Kontakt: Barbara Strajnar
barbara.strajnar@kamnik.si
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kranjska gora
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju