SADJARČEK

Na tem mestu so zbrana nekatera gradiva, ki jih lahko uporabite pri delu z mladino. Na voljo vam je drobna knjižica SADJARČKI iz leta 1928, ki v zgodbi pripoveduje o delu v sadovnjaku. Kljub temu, da je knjižica stara, je še vedno aktualna. Poleg tega smo vam pripravili nekaj delovnih listov, ki so vam lahko v pomoč pri razmišljanju in iskanju pravilnih odgovorov.

Andrej Skvlj: SADJARČKI - Knjižica mladinske matice 3, Mladinska matica, Ljubljana 1928.

DELOVNI LISTI

Delovni list 1 - SADJE
Delovni list 2 – VRSTE SADJA
Delovni list 3 – SADNE SORTE
Delovni list 4 - SADOVNJAK


MREŽA ŠOLSKIH SADOVNJAKOV SADNI MOZAIK

Mrežo šolskih sadovnjakov Sadni mozaik tvorijo tisti sadovnjaki ob šolah, ki so opremljeni z oznakami sort in QR kodami s katerimi se preko mobilnega telefona lahko direktno poveže v Katalog starih sadnih sort Sadni mozaik.

O.Š. Šmartno v Tuhinju
O.Š. Šmartno v Tuhinju, P.Š. Motnik
O.Š. Šmartno v Tuhinju, P.Š. Sela
O.Š. Šmartno v Tuhinju, P.Š. Zgornji Tuhinj
O.Š. Frana Albrehta Kamnik, P.Š. Tunjice

O nas

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Kontakt: Valentin Zabavnik
valentin.zabavnik@gmail.com
031 497 263
ICRO –
Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.si
Občina Kamnik
Kontakt: Barbara Strajnar
barbara.strajnar@kamnik.si
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kranjska gora
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju