Sadne poti

TUNJIŠKA SADJARSKA POT

Tematska sadna pot bo krožno vodena pot po Tunjiškem gričevju, ki bo povezovala sadjarske in druge kmetije odprtih vrat, vse pomembnejše točke oz. območja naravne in kulturne dediščine ter zgodovino sadjarstva na območju Tunjic v povezavi s slovenskim sadjarstvom in širše.

S sprehodom ali kolesarjenjem po tematski poti se bomo tako spoznali z zgodovino in glavnimi značilnostmi območja, velik poudarek pa je na predstavitvi pretekle sadjarske dejavnosti območja ter na pomenu ohranitve in razvoja travniških sadovnjakov ter starih sadnih sort, ki so danes v izumiranju.

Osrednja in najpomembnejša točka na sadjarski poti je nekdanji »župnijski sadovnjak«. To je sadovnjak kjer je v letih 1912 – 1938 tunjiški župnik Jakob Razboršek učil otroke kako se pravilno cepi. V sadovnjaku je vzgajal sadike sadnega drevja, ki jih je zastonj dajal kmetom, kot da bi slutil težke čase vojne. V letih 1931-33, ko je bila slaba letina in žito ni dozorelo ter v času vojne so marsikje preživeli od suhega sadja. Do danes se je na te čase ohranil spomin na sorto jablane »Jakec«, ki je odlična za sušenje. Sadovnjak je bil povsem degradiran. V letu 2010 ga je župnišče dalo v najem za 30 let Sadjarsko-vrtnarskemu društvu Tunjice, ki je v letu 2015 v sadovnjaku vzpostavilo kolekcijski nasad starih sadnih sort s cca 100 sadnimi vrstami, ki bo urejeno za obiske sadjarskega znanja željnih obiskovalcev.

Poleg drugih zanimivosti bodo na bodoči sadni poti odprle svoje duri tudi nekatere kmetije. Do sedaj so se za to odločile::
• Kmetija Rezman, kjer sredi obnovljenih travniških sadovnjakov stoji stara sušilnice sadja iz leta 1780;
• Kmetija Prajz, ekološka kmetija usmerjena v kozjerejo, sirarstvo in sadjarstvo;
• Kmetija Smrekar, ki gosti vzgojni sadovnjak in brunarico, ki je danes dom Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice;
• Kmetija Sp. Naum, ki je znana po predelavi sadja v sokove in po več kot 200 let stari jablani v njihovem sadovnjaku blizu hiše;
• Kmetija Korbar je ohranjena stara domačija iz leta 1701, domovanje urarja z ohranjeno staro stensko uro z lesenim mehanizmom;
• Kmetija Šmid, ki je najbolj zanimiva po svoji stari večdebelni hruški, ki stoji sredi kmečkega dvorišča;

O nas

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Kontakt: Valentin Zabavnik
valentin.zabavnik@gmail.com
031 497 263
ICRO –
Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.si
Občina Kamnik
Kontakt: Barbara Strajnar
barbara.strajnar@kamnik.si
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kranjska gora
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju