SADNI MOZAIK

Spodbujanje razvoja podeželja v predalpskem prostoru s fokusom na Tunjiškem gričevju

Namen projekta SADNI MOZAIK je dolgoročno spodbuditi razvoj ekološkega sadjarstva, ki predstavlja tržno nišo z ekološko pridelanim sadjem in izdelki iz sadja v povezavi z razvojem ekološkega in izletniškega turizma.

Ključni problem s katerim se sooča projekt je, da je na območju Tunjiškega gričevja cca 80 kmetij, od tega pa samo 5 čistih kmetov, saj ostali obdelujejo kmetijo ob rednem delu ali pa so upokojenci. Cilj je torej dati voljo in znanje obstoječim kmetom in polkmetom ter predvsem bodočim prevzemnikom kmetij ter ustvariti priložnost za dejavnosti, ki so včasih v vasi že bile zelo visoko razvite in dajale kruh številnim družinam, danes pa s preobrazbo in v drugačnem kontekstu zopet lahko pomenijo novo priložnost za ponoven gospodarski razvoj območja.

Poudarek je na izobraževanju in motiviranju lokalne in širše skupnosti (predvsem kmetov) o pomenu in priložnostih, ki jih lahko nudi sadjarstvo s poudarkom na travniških sadovnjakih in starih sadnih sortah, kakor tudi na ozaveščanje in izobraževanje širše skupnosti o pomenu sadjarstva s fokusom na osnovnošolski mladini, pa tudi ozaveščanje splošne slovenske javnosti. Le takšen cilj lahko uspešno vodi k dolgoročnemu cilju in viziji društva: to je, da se na Tunjiškem območju vzpostavi pomemben sadjarski center za razvoj travniških sadovnjakov v slovenskem predalpskem svetu s katerim bo živela celotna lokalna kot tudi širša skupnost predalpskega sveta.

Projekt vključuje izvedbo petih predavanj, dveh delavnic, strokovne ekskurzije, vzpostavitev sadjarskih uric na petih osnovnih šolah skupaj z ureditvijo petih šolskih sadovnjakov, nadgradnjo kataloga starih sadnih sort s 40 novimi vpisi sort, oblikovanje podstrani »Sadjarček« za najmlajše, vključitev 5 kmetij v sadjarsko turistično pot in izvedbo sadnega dve v septembru skupaj z organizacijo kviza za najmlajše.

sadni mozeik

DELAVNICE

Februarja smo v okviru projekta izvedli delavnico obrezovanja sadja, kjer je agronom Marko Babnik vsem zainteresiranim pokazal kako se pravilno obrezuje sadno drevje. Več o tem si lahko preberete na spodnjih povezavah:

Dynalp

PREDAVANJA

V okviru projekta smo februarja in marca izvedli štiri predavanja namenjena splošni javnosti. Predalavli so: Agronom dr. Jan Bizjak, Mateja Reš,ljubiteljski sadjar Slavko Turšič ter kemik in čebelarski mojster Sašo Mikuš

sadni mozeik

STROK. EKSKURZIJA

Konec aprila smo zainteresirane krajane (kmete, mladino, mentorje po šolah in lokalne novinarje – 57 ljudi) peljali na ekskurzijo, kjer smo si ogledali tri uspešne primere kmetij, ki so se razvile v zadnjih 15 letih in uspešno poslujejo.

Dynalp

DELO PO OŠ.

Organizirane so sadjarske urice po osnovnih šolah in izvedeni šolski sadovnjaki.

Dynalp

SADNI DAN

Konec oktobra 2015 smo pri Osnovni šoli v Tunjicah izvedli celodnevno prireditev, ki je bila hkrati tudi uraden zaključek projekta.

Dynalp

SADNE POTI

Pripravljen je zametek Tunjiške sadjarske poti, ki bo povezovala sadjarske kmetije in druge zanimivosti območja…

O nas

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Kontakt: Valentin Zabavnik
valentin.zabavnik@gmail.com
031 497 263
ICRO –
Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.si
Občina Kamnik
Kontakt: Barbara Strajnar
barbara.strajnar@kamnik.si
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kranjska gora
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju