Sadni dan

Konec oktobra 2015 smo v Tunjicah pripravili celodnevno prireditev, ki je bila hkrati tudi uraden zaključek dveh uspešnih projektov, »Sadni Mozaik« in »DynAlp-natura«.

Dogodek se je začel s pozdravnim govorom predsednika Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice, Valentina Zabavnika, ki je v uvodnem govoru predstavil »Zgodovino sadjarstva v Sloveniji« ter pomen nekdanjih krajanov Tunjic in Kamnika ne le v zgodovini slovenskega sadjarstva, temveč tudi ameriškega sadjarstva.

V okviru prireditve smo pri Podružnični šoli Tunjice pripravili razstavo starih sadnih sort »Darovi jeseni«, kjer je bilo v ličnih gajbicah predstavljenih preko 60 različnih starih sort jabolk in hrušk, ki smo jih zbrali med člani društva in po kmetijah v bližnji in daljni okolici. Na prireditvi je bila možna tudi degustacija nekaterih vrst jabolk in hrušk, kar je bilo dobrodošlo predvsem tistim, ki imajo doma na svojih vrtovih stare sorte jabolk, pa ne vedo kaj so in so jih tako laže identificirali.

Pridne tunjiške kuharice in kuharji pa so predstavili najrazličnejše sadne dobrote iz svežega, suhega, kuhanega in pečenega sadja. Ni manjkala kaša s suhimi slivami in tudi ne prekmaš, posebna lokalna jed iz dušenih jabolk in fižola v zrnju. Prikazali smo tudi prešanje jabolk, pri tem pa so obiskovalci lahko degustirali sveže stisnjen jabolčnik.

Prireditev se je nadaljevala z otvoritvijo in predstavitvijo novega nasada starih sadnih sort, ki smo ga poimenovali »Muzej starih sadnih sort na Prevali«. Nasad s cca 200 novih dreves je nastal v okviru projekta DynAlp-natura in predstavlja prvo informacijsko točko na bodoči »Sadni poti« po Tunjicah in zametek Sadjarskega centra Tunjice. Gre za kolekcijski nasad, kjer želimo obuditi sadno dediščino naših dedov in pradedov in jo ohraniti za prihodnje generacije. Sadovnjak na Prevali in razstava Darovi narave sta bila odprta tudi še naslednji dan, kjer smo z obiskovalci delili koristne nasvete za vzgojo podlag in sadik.

Več o dogodku si lahko preberete na sledečih povezavah:

http://www.kamnik.info/sadni-dan-v-tunjicah/
http://www.kamnik.si/novice/Sadni-dan-v-Tunjicah-privabil-stevilne-obiskovalce-24-10-2015
http://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2015/OBCAN/Kamniski_obcan_20151113_18.pdf - stran 16

O nas

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Kontakt: Valentin Zabavnik
valentin.zabavnik@gmail.com
031 497 263
ICRO –
Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.si
Občina Kamnik
Kontakt: Barbara Strajnar
barbara.strajnar@kamnik.si
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kranjska gora
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju